Nabór do IV klasy sportowej JUDO

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w sezonie 2023/2024 planowane jest powstanie IV klasy sportowej o profilu JUDO.

Do 31 marca 2023r. do godz. 16.00 Rodzice kandydatów powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  1. Podpisany „Wniosek o przyjęcie do klas sportowych”.
  2. Podpisaną „Kartę dla Rodziców i Kandydata do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 303”.
  3. Orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej (wystarczy informacja, że stan zdrowia dziecka pozwala na podejście do testów do klasy sportowej).
  4. Podpisane „Oświadczenie Rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu”.
  5. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku spełniania kryteriów).

Kandydaci powinni podejść do testów sprawnościowych w konkretnych dyscyplinach wg. harmonogramu:

JUDO – sala gimnastyczna SP 303 ul. Koncertowa 4
I termin:       01.04.2023 godz. 10.00 (sobota)
II termin:      03.04.2023 godz. 16.00 (poniedziałek)

Komplet informacji i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie szkoły: