Stopnie DAN

  1. DAN (SHO DAN) – Czarny pas
  2. DAN (NI DAN) – Czarny pas
  3. DAN (SAN DAN)- Czarny pas
  4. DAN (YO DAN)- Czarny pas
  5. DAN (GO DAN)- Czarny pas
  6. DAN (ROKU DAN) – Biało-czerwony pas lub czarny pas
  7. DAN (SHICHI DAN) – Biało-czerwony pas lub czarny pas
  8. DAN (HACHI DAN) – Biało-czerwony pas lub czarny pas
  9. DAN (KU DAN)- Czerwony pas lub czarny pas
  10. DAN (JU DAN) – Czerwony pas lub czarny pas