Nabory

Nabory na sezon 2022/2023 ruszą w momencie opublikowania nowych harmonogramów. Plany zajęć będą publikowane pod koniec sierpnia lub na początku września. Termin opublikowania grafiku jest uzależniony od decyzji szkół, w których prowadzimy zajęcia.


DLA OSÓB CHCĄCYCH DOŁĄCZYĆ DO KLUBU PO RAZ PIERWSZY

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA TRENING PRÓBNY?

 • przez trening próbny rozumiemy pierwszy trening dziecka w danej grupie (nie ma tworzonych specjalnych dni treningów próbnych)
 • zapisy są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą mailową na adres info@hatojudo.pl . W tytule prosimy wpisywać nr grupy oraz imię i nazwisko uczestnika np. U1 Karol Nowak. Mail powinien zawierać następujące informacje:
  – numer grupy, do której docelowo chcą Państwo dołączyć,
  – imię i nazwisko dziecka,
  – datę urodzenia,
  – dane kontaktowe do rodzica
  – w odpowiedzi otrzymają Państwo termin treningu próbnego (dziecko nie zgłoszone na trening mailowy nie zostanie dopuszczone do treningu próbnego)

* numer grupy – znajduje się na harmonogramie i jest oznaczony WIELKĄ LITERĄ oraz CYFRĄ, każda lokalizacja ma inne oznaczenie i tak np. grupy z ul. Koncertowej mają przed cyfrą dużą literę U, grupy z Gocławia – G, grupy z Wilanowa – W.

*grupa docelowa – prosimy wybierać grupę, do której chcą Państwo dołączyć, odradzamy przychodzenie do innej grupy, z innym trenerem, najlepiej rozpocząć w miejscu i z trenerem docelowym, wtedy dzieci dużo lepiej odnajdują się na następnych zajęciach. Dodatkowo chcemy też uniknąć sytuacji kiedy zapiszą się Państwo na trening w inny dzień niż grupa docelowa, a później grupie docelowej nie będzie miejsca.

Nasze zajęcia skierowane są do dzieci, które ukończyły 4 lata (liczy się data urodzenia). Młodszych dzieci do klubu nie przyjmujemy.


OZNACZENIA GRUP W HARMONOGRAMIE

 • na harmonogramie, przy każdej z grup są informacje o długości trwania treningu (40, 60 lub 90 minut) oraz informacji o ilości treningów. Grupa oznaczona (1) przy formie grupy (Funny Judo lub Judo) ma jeden trening w tygodniu, (2) – dwa treningi w tygodniu – prosimy wybierać grupę z odpowiednią ilością treningów. Jeśli chcą Państwo by dziecko uczęszczało raz w tygodniu, to prosimy wybrać grupę z oznaczeniem (1), a jeśli dwa (2).

  Nie ma możliwości chodzenia raz do grupy mającej treningi dwa razy w tygodniu, jak również nie ma możliwości łączenia zajęć w dwóch grupach.

NABÓR lub NABÓR DOD przy nazwie grupy oznacza, że można do niej dołączyć.


STRÓJ NA PIERWSZE ZAJĘCIA I OBOWIĄZKOWA WODA

 • na treningu próbnym dziecko musi mieć strój sportowy, czyli koszulka + spodenki – ważne by były bez suwaków, lepiej z długimi nogawkami, obuwie na zmianę (dzieci ćwiczą na bosaka, ale poruszają się po klubie w zmienionym obuwiu, dzięki temu nie wnoszą piachu/brudu na mate, preferowane obuwie typu klapki, crocsy, japonki), butelkę 0,5 l. wody (bardzo prosimy o zwrócenie uwagi co piją dzieci – unikamy wód słodzonych typu woda cytrynowa/truskawkowa etc, soków i napoi gazowanych).

  Trener prowadzący wskaże, w którym miejscu na sali taką butelkę można postawić – WAŻNE! Prosimy o podpisywanie lub oznaczanie butelek – np. jaką nakleją by dziecko wiedziało, która jest jego lub stosowanie bidonów z oznaczeniami.

W czasie pandemii decyzją dyrektorów placówek został wprowadzony zakaz wchodzenia rodziców do budynków szkół, w związku z czym dzieci odbierane są na zajęcia sprzed wejścia do szkoły i tam po zajęciach odprowadzane. W placówkach mogą być różne zasady. 

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie i szkoły wznowią możliwość wchodzenia rodziców to:

 • jedną z zasad w naszym klubie jest nieprzebywanie rodziców przy macie podczas treningów – wiemy, że na samym początku będzie to trudne, ale staramy się by dzieci przyzwyczajały się do trenera, podczas zajęć zwracały uwagę na kolegów i trenera a nie na rodziców, którzy siedzą wkoło maty.

  Każdy pierwszy trening w miesiącu jest dla Państwa otwarty. Po okresie przejściowym, czyli ok. miesiąca od rozpoczęcia sezonu trenerzy będą egzekwowali tą zasadę. Z doświadczenia wiemy, że dzieci dużo lepiej koncentrują się na zajęciach, gdy rodzica nie ma w zasięgu wzroku.

  Przy salach przygotowane są dla Państwa ławeczki, gdzie mogą Państwo przeczekać trening.


CO PRZED TRENINGIEM?

 • prosimy pamiętać by przed zajęciami pójść z dzieckiem do toalety, by nie było potrzeby wychodzenia w trakcie treningu. Prosimy również o pokazanie dziecku, gdzie znajduje się toaleta.

DALSZE KROKI PO ODBYCIU TRENINGU PRÓBNEGO?

 • po odbyciu treningu próbnego należy wysłać maila z potwierdzeniem (lub rezygnacją) na adres mailowy, z którego otrzymali Państwo potwierdzenie udziału w treningu próbnym, w odpowiedzi otrzymają Państwo link do systemu obsługującego klub, gdzie wypełnić dane uczestnika oraz opiekunów, zapoznać się z dokumentami członkowskimi, wydrukować deklarację (pobiera się z systemu), podpisać i przed następnym treningiem przekazać trenerowi prowadzącemu.

  Tylko złożona deklaracja gwarantuje miejsce w grupie. Brak złożonej deklaracji skutkuje niedopuszczeniem do zajęć.


BADANIA SPORTOWE

 • w przypadku grup Judo (oznaczenie w harmonogramie) obowiązkowe jest dostarczenie zaświadczenia o zdolności do uprawiania judo i udziału we współzawodnictwie (bez względu na to czy dziecko czynnie startuje w zawodach).

  Takie zaświadczenie można uzyskać od lekarza medycyny sportowej lub lekarza POZ. Na dostarczenie takiego zaświadczenia jest miesiąc od przystąpienia do grupy JUDO.  Do klubu należy przekazać kopię badań, oryginał zostawiają Państwo dla siebie.

  Brak badań skutkuje niedopuszczeniem do zajęć do momentu przedstawienia aktualnego zaświadczenia.


OPŁATY

 • po złożeniu deklaracji dziecko staje się członkiem HATO JUDO i z tego tytułu wnoszone są comiesięczne opłaty, każdy uczestnik otrzymuje dedykowany numer konta, który generuje się automatycznie po stworzeniu konta w systemie obsługującym klub (szczegóły otrzymają Państwo po potwierdzeniu chęci przystąpienia do klubu)

Wysokość opłat:

 • grupy trenujące raz w tygodniu – 100 zł miesięcznie
 • grupy FUNNY JUDO trenujące dwa razy w tygodniu – 160 zł miesięcznie
 • grupy JUDO trenujące dwa razy w tygodniu – 170 zł miesięcznie
 • grupy i osoby trenujące trzy razy w tygodniu i więcej – 200 zł miesięcznie (dotyczy wyłącznie grup JUDO, jeśli trzeci trening jest w innej grupie niż grupa dominująca wymaga to zgody trenera prowadzącego)
 • dla dzieci należących do klas sportowych – składka wynosi 170 zł rocznie lub opłata miesięczna w przypadku korzystania z treningów w ramach klubu. 

Składka członkowska jest stała, bez względu na ilość treningów w danych miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka. Miesiące wakacyjne są nieskładkowe.

W przypadku nieobecności powyżej miesiąca (kalendarzowego) obowiązuje składka w wysokości 50% regularnej składki (wymagane zgłoszenie takiej sytuacji do klubu info@hatojudo.pl celem weryfikacji długości absencji)

W przypadku rodzeństw składka drugiego i kolejnego dziecka jest obniżona o 20%. 

Składka jest płatna zawsze do 10 danego miesiąca za miesiąc z góry, do wpłaty po terminie doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.


PAKIET STARTOWY
W ciągu dwóch miesięcy od momentu przystąpienia do klubu obowiązkowo trzeba zakupić pakiet startowy – koszt pakietu uzależniony jest od rozmiaru judogi. W skład pakietu wchodzi klubowa judoga (strój), plastron (spersonalizowana naszywka na plecy), smycz klubowa.

Aktualne ceny pakietów dostępne tutaj: hatojudo.pl/pakiet-startowy

W skład pakietu wchodzi judoga z logo klubu, spersonalizowana naszywka na plecy oraz smycz klubowa.


REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA

 • rezygnacja z członkostwa w klubie musi mieć formę pisemną. Rezygnację należy złożyć na 10 dni przed końcem miesiąca, aby rezygnacja obowiązywała od następnego miesiąca (czyli aby zrezygnować od kwietnia, rezygnacja musi wpłynąć do klubu do 20 marca)
 • samo zaprzestanie przychodzenia na treningi nie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa, obowiązek opłacania składek mija w momencie złożenia rezygnacji
 • aby rezygnacja została przyjęta muszą być uregulowane wszystkie zobowiązania wobec klubu, w tym płatności.

Nabory do klubu prowadzimy przez cały rok, natomiast dbając o jakość zajęć to sekcja i trener ostatecznie podejmują decyzję do której grupy może dołączyć nowy uczestnik.

W razie pytań, prosimy o kontakt z klubem mailowy info@hatojudo.pl lub telefoniczny +48 792 080 093.

REZYGNACJA – pobierz >

Nabory do klubu Hato Judo Warszawa