Opłaty

Opłaty obowiązujące w sezonie 2022/2023

Członkowie Klubu mają obowiązek uiszczać comiesięczną składkę członkowską – opłaty:

 •  grupy trenujące raz w tygodniu – 100,- zł miesięcznie
 •  grupy FUNNY JUDO trenujące dwa razy w tygodniu – 170,- zł miesięcznie
 • grupy JUDO trenujące dwa razy w tygodniu – 180,- zł miesięcznie
 • grupy i osoby trenujące trzy razy w tygodniu i więcej – 210,- zł miesięcznie (dotyczy wyłącznie grup JUDO, jeśli trzeci trening jest w innej grupie niż grupa dominująca wymaga to zgody trenera prowadzącego).

– dla dzieci należących do klas sportowych – składka wynosi 180 zł rocznie lub opłata miesięczna w przypadku korzystania z treningów w ramach klubu.

Składka członkowska jest stała, bez względu na ilość treningów w danych miesiącu i niezależna od faktycznych obecności dziecka.
Miesiące wakacyjne są nieskładkowe.
W przypadku nieobecności powyżej miesiąca (kalendarzowego) obowiązuje składka w wysokości 50% regularnej składki (wymagane zgłoszenie takiej sytuacji do klubu info@hatojudo.pl celem weryfikacji długości absencji).

W przypadku rodzeństw składka drugiego i kolejnego dziecka jest obniżona o 20%.

Składka jest płatna zawsze do 10 danego miesiąca za miesiąc z góry, do wpłaty po terminie doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.

PAKIET STARTOWY

W ciągu dwóch miesięcy od momentu przystąpienia do klubu obowiązkowo trzeba zakupić pakiet startowy – koszt pakietu uzależniony jest od rozmiaru judogi.

Cena pakietu:

 • dla judog w rozmiarze 110 cm – 170 zł
 • dla judog w rozmiarze 120 cm – 180 zł
 • dla judog w rozmiarze 130 cm – 190 zł
 • dla judog w rozmiarze 140 cm – 200zł
 • dla judog w rozmiarze 150 cm – 210 zł
 • dla judog w rozmiarze 160 cm – 230 zł
 • dla judog w rozmiarze 170 cm – 230 zł
 • dla judog w rozmiarze 180 cm – 230 zł

Ceny pakietów mogą ulec zmianie, ma to na wpływ obecna sytuacja na rynku i ceny producentów, które w ostatnim czasie są zmienne.

Szczegóły: https://www.hatojudo.pl/pakiet-startowy/ 

W skład pakietu wchodzi judoga firmy Uone z herbem klubu, spersonalizowana naszywka na plecy oraz smycz klubowa.
Pakiet startowy obejmuje wszystkie grupy.

Numer konta tylko do pakietów:

44 2490 0005 0000 4600 7856 7888 PLN

Fundacja IPPON POLSKA
ul. Rosoła 20/7
02-786 Warszawa

Przelewy prosimy tytułować w następny sposób: Pakiet startowy imię i nazwisko uczestnika + nr grupy + rozmiar judogi (np. 110, 120, 130 cm).

Opłaty za egzaminy na stopnie 

 • egzamin na pasy od białego do żółtego – 60 zł
 • egzaminy na pasy od żółto-pomarańczowego do brązowego 70 zł